Deelherstelmelding en loonwaarde

Re-integreren

Als de bedrijfsarts het advies heeft gegeven dat een zieke werknemer kan starten met re-integreren dan betekent dit in de praktijk vaak dat de werknemer de werkzaamheden gedeeltelijk hervat, een gedeeltelijk herstel. Dit gedeeltelijke herstel kan betrekking hebben op het eigen werk maar ook op tijdelijk aangepast werk of het werk wordt in een lager tempo uitgevoerd. De werkzaamheden die de werknemer kan verrichten hebben een bepaalde waarde. Dit wordt de loonwaarde genoemd.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Deelherstelmelding
Het is belangrijk om de deelherstelmelding goed te verwerken. Een deelherstelmelding heeft invloed op je verzuimadministratie en je verzuimpercentage. Dit wil je zo zuiver mogelijk houden om daar het verzuim beleid op te kunnen aanpassen.

Daarnaast is het belangrijk voor:

  • De uitkering van de verzuimverzekeraar. Deze uitkering is gebaseerd op het percentage dat de werknemer ziek is.
  • Het UWV. Het Uwv beoordeelt bij een eventuele WIA-aanvraag de re-integratie inspanningen en deelherstelmeldingen zijn daar een onderdeel van
  • De werknemer. De werknemer ziet de inspanningen beloond. De deelherstelmelding wordt beloond met 100% salaris. Tijdens ziekte is de loondoorbetaling vaak 70%, afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden of cao.

Hoe geef je een deelherstelmelding goed door?
De deelherstelmelding is afhankelijk van het percentage dat de werknemer weer aan het werk is én is afhankelijk van de loonwaarde van de werkzaamheden. Zo kan het zijn dat een werknemer voor 50% hersteld is, maar de loonwaarde van de werkzaamheden lager ligt dan de gewenst. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als

  • De taken die de werknemer kan uitvoeren beperkt zijn of lager beloond worden dan de oorspronkelijke functie.
  • Het werktempo lager dan normaal is
  • De kwaliteit van het werk nog niet op het gewenste niveau is.

Deze factoren bepalen mede de loonwaarde van de werkzaamheden.

Als een werknemer op arbeidstherapeutische basis gaat werken wijzigt het verzuimpercentage niet. De arbeidstherapeutische basis is bedoeld om te onderzoeken of en hoe de werknemer de werkzaamheden kan hervatten en duurt maximaal 4 weken. Tijdens deze periode blijft het verzuimpercentage gelijk.

Loonwaarde
Hoe bereken je de loonwaarde. De Wet verbetering Poortwachter meldt hierover dat het ziekteverzuimpercentage niet alleen wordt uitgedrukt in het verlies van uren maar ook een verrekening is van de inzetbaarheid van de werknemer ten opzichte van de eigen functie. Door de loonwaarde mee te nemen in het bepalen van het verzuimpercentage ontstaat het deelherstelpercentage.

Voorbeelden loonwaardeberekening
De werknemer gaat 2 uur van de 8 uur per dag werken. De werknemer is volledig in staat om gedurende deze uren de werkzaamheden te verrichten en er is geen verlies van tempo of kwaliteit.

De werknemer is dan hersteld voor 25%.

De werknemer gaat 2 uur van de 8 uur per dag werken. Echter, de werkzaamheden kunnen niet volledig gedaan worden. Het tempo en de kwaliteit zijn lager, ongeveer de helft. Hierdoor bedraagt de loonwaarde 50%. De deelherstelmelding is dan 12,5% (50% van 25%).

De werknemer gaat 2 uur van de 8 uur per dag werken en gaat tijdelijk passend werk doen dat in gewaardeerd wordt in een lagere loonschaal. Het salaris van de lagere loonschaal kan dan aangehouden worden voor de loonwaarde. Bijvoorbeeld het uurloon in de eigen functie bedraagt € 32,-. Het uurloon van de lagere functie schaal bedraagt € 24,-. De berekening van de loonwaarde wordt dan: nieuwe loon gedeeld door het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het inzetbaarheidspercentage. In dit geval betekent dit een deelherstelmelding van € 24/€ 32 * 25% = 18,75%. 

Werkgever
Als werkgever vervul je een belangrijke rol en ben je verantwoordelijk voor het juist berekenen en doorgeven van de loonwaarde en de berekening van het deelverzuimpercentage. Als werkgever heb je inzage in de waarde, duur, tempo en kwaliteit van de werkzaamheden. Als er sprake is van tijdelijke passende werkzaamheden dan moeten deze tijdelijke passende werkzaamheden ten behoeve van de re-integratie schriftelijk vastgelegd worden. Bij de re-integratie is het belangrijk de werkzaamheden en de voortgang te begeleiden en te evalueren.

Wil je hierover meer informatie ontvangen of ondersteuning bij het bepalen van het deelverzuimpercentage? Neem dan contact met ons op.

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent