Herken werknemers met schulden

Een meerderheid van de werkgevers heeft regelmatig te maken met personeel met financiële problemen of schulden. Werknemers met zorgen over financiën en schulden hebben veelal last van stress, concentratieverlies, verminderd functioneren en dit kan leiden tot verzuim.

Een werknemer met geldproblemen kan een grote impact hebben op jouw organisatie. Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim 60% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Bij een fulltime werknemer met een modaal salaris, kan je dit al zo’n € 13.000,00 per jaar kosten. 

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Het is erg belangrijk om medewerkers al in een vroeg stadium te helpen bij het terug krijgen van een balans in de inkomsten en uitgaven.

Herken werknemers met schulden

Kijk op www.financieelfittewerknemers.nl wat je als werkgever kunt doen. 
Deze website is een samenwerking van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van SZW, Nibud, Divose en NVVK (De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde).

Risico voor de ondernemer 

Vaak zien we deze geldproblemen als een privéaangelegenheid; een werknemer moet zelf om hulp vragen. Maar de werknemer schaamt zich hier vaak voor of hij is bang om in de problemen te komen. Daardoor blijft hulp uit, wat weer kan leiden tot stress, verminderde concentratie, productiviteitsverlies en ziekteverzuim. 

Wat kan ik als werkgever doen?

Als werkgever kun je de drempel verlagen door in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de werknemer. Geef hierin aan dat mensen met financiële zorgen en/of uitdagingen in gesprek kunnen gaan met een vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of een verzuimconsultant (via de arbodienst). Gesprekken met deze personen zijn vertrouwelijk en de informatie komt dus niet terecht bij de werkgever. Dit haalt misschien een stukje schaamte bij de medewerker weg.

Daarnaast kun je als werkgever verschillende signalen herkennen van eventuele financiële zorgen en/of uitdagingen. Denk aan een aanvraag voor loonbeslag, een echtscheiding, een partner die wordt ontslagen, inkomensverlies tijdens ziekte, extra willen werken, regelmatig kort verzuim of concentratieproblemen. Merk je dat de medewerker hiermee kampt? Ga dan het gesprek aan. Het is namelijk erg belangrijk om medewerkers al in een vroeg stadium te helpen bij het terug krijgen van een balans in de inkomsten en uitgaven.”

Kijk samen naar de mogelijkheden 

Er zijn online verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je werknemer met lichte financiële problemen verder kunnen helpen zoals:  

Verwijs je werknemer door naar een hulpverlener voor persoonlijke begeleiding zoals: 

 • Budgetcoach 
 • Arbodienst 
 • Bedrijfsarts 
 • Accountant 
 • UWV 
 • Nibud 
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening 

De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij ernstige schulden. Binnen 4 weken na aanvraag laat de gemeente weten of iemand in aanmerking komt voor hulp en welke hulp dat is.  

 • Bij een dreigende situatie moet de gemeente binnen 3 dagen helpen.  

Bijvoorbeeld als uw werknemer uit huis wordt gezet.  

 • Staan er boetes open en wil werknemer deze wel betalen maar lukt dit niet vanwege de openstaande schulden? Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is er een noodstopprocedure . Deze procedure moet voorkomen dat iemand verder in de problemen komt door tijdelijk ademruimte te geven.  

Krijgt een werknemer deze noodstop, dan moet hij zich verplicht bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. 

Steeds meer gemeenten werken ook samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten.

Herken werknemers met schulden

Loonbeslag 
Duidelijker dan bij een loonbeslag kan het niet worden: dan zit de werknemer echt in de problemen. Een werkgever kan het probleem zelfs al veel eerder zien. Dat is het moment waarop het informatieformulier van deurwaarder binnenkomt, waarmee deze informeert of de persoon in kwestie er daadwerkelijk werkt en hoeveel deze verdient.

Een loonbeslag betekent dat de werkgever een deel van het te betalen loon moet afstaan aan een schuldeiser van de werknemer. Als werkgever ben je verplicht daar aan mee te werken. Denk aan onder andere de Belastingdienst, waterschap, gemeente, postorder- of elektriciteitsbedrijf.
Een loonbeslag mag alleen met een dwangbevel of vonnis van de rechter. Op de site van het Nibud lees je meer over loonbeslag of derdenbeslag. 

Ben je op zoek naar een gerichte oplossing in geval van financiële zorgen? Neem dan contact met ons op!

Bel direct!

 • Persoonlijk
 • Navigator in arboland
 • Grensverleggend attent