Het arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?
Is een van jouw werknemers langdurig ziek? Is het werk te zwaar geworden door lichamelijke of mentale beperkingen? Dit leidt tot onzekerheid over de toekomst zowel voor werkgever als werknemer. De arbeidsdeskundige kan tijdens deze situatie helpen met een arbeidsdeskundig onderzoek en advies.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Het arbeidsdeskundig onderzoek - Bram Vitaal

Wat levert het arbeidsdeskundig onderzoek jou op?
Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in:

  • Welke beperkingen zorgen ervoor dat de werknemer het werk niet goed meer kan doen?
  • Is er een mogelijkheid om het eigen werk aan te passen waardoor er een goede en blijvende oplossing ontstaat?
  • Welke mogelijkheden zijn er eventueel in andere werkzaamheden binnen de organisatie?
  • Is het wellicht beter om de werknemer te plaatsen bij een andere werkgever? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er hiervoor?
  • Welke regelingen kunnen van toepassing zijn in jouw situatie?

De uitvoering van het arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsmogelijkheden vaststellen
De bedrijfsarts heeft beperkingen ten aanzien van werken vastgesteld. Deze zijn vertaald in een inzetbaarheidsprofiel (IZP) of functionele mogelijkhedenlijst (FML). Op basis van deze gegevens stelt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van de werknemer vast.

Bezoek aan de organisatie
De arbeidsdeskundige komt op bedrijfsbezoek. Hij of zij heeft een gesprek met werknemer, de leidinggevende en/of de HRM-medewerker. Met de werkgever wordt besproken wat de inschattingen en verwachtingen zijn betreft de zieke werknemer. Vervolgens praat de arbeidsdeskundige met de werknemer. Daarna volgt er een drie-gesprek met zowel werkgever als werknemer. In deze gesprekken wordt duidelijk wat de belemmeringen zijn, maar vooral wat de werknemer nog allemaal wél kan doen. Om een goed beeld te krijgen, bekijkt onze arbeidsdeskundige de werkplek en de organisatie.

Het arbeidsdeskundig onderzoek - Bram Vitaal

Het arbeidsdeskundig onderzoek - Bram Vitaal

Advies
Wanneer de arbeidsdeskundige een helder beeld heeft van de situatie, onderbouwt hij of zij de beoordeling en geeft een advies. In eerste instantie zal worden gekeken naar oplossingen binnen de organisatie. Wanneer blijkt dat deze er niet zijn, brengt de arbeidsdeskundige andere mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart. Ook zou het kunnen dat de klachten zo ernstig zijn dat de werknemer niet meer kan werken. de arbeidsdeskundige adviseert dan welke stappen de werkgever en werknemer moeten doorlopen om een uitkering aan te vragen.

Rapportage
De arbeidsdeskundige verwerkt bovenstaande onderzoek en advies in een arbeidsdeskundig rapport.

Wat gebeurt er na het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het re-integreren binnen de huidige organisatie dat in beginsel centraal staat bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Mocht terugkeer naar werk binnen de huidige organisatie niet haalbaar zijn, dan wordt ook gekeken naar de mogelijkheden buiten de organisatie: re-integratie 2e spoor. Ook kan er voor een 2 sporen beleid gekozen worden, dat betekent dat er zowel mogelijkheden in spoor 1 als in spoor 2 zijn, dus beide wegen moeten bewandeld worden.

Wil je meer weten over het arbeidsdeskundig onderzoek? Klik hier en neem contact op!

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent