Vertrouwenspersoon straks verplicht?

Na de welbekende gevallen die we allemaal uitgebreid in de media hebben kunnen volgen, worden er nog steeds voorvallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld. In elke organisatie bestaat de kans dat er grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag plaatsvindt. Hoe is dat in jouw bedrijf? Zijn er voldoende maatregelen genomen om dit te voorkomen? En kunnen werknemers bij een vertrouwenspersoon terecht als zij ermee te maken hebben?

Was dit niet al lang verplicht?

Ja en nee. Nu mag je in principe nog zelf bepalen hoe je dat regelt. Maar in de praktijk zien we dat, vooral grote bedrijven, het hebben van een vertrouwenspersoon al beschouwen als een verplichting. Meer dan de helft van de werkgevers heeft daarom al een vertrouwenspersoon aangesteld. Het is zelfs zo dat de Inspectie SZW er bij een controle ook vanuit gaat dat er een vertrouwenspersoon is. Maar straks geldt die verplichte vertrouwenspersoon voor alle bedrijven, groot én klein.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Vertrouwenspersoon straks verplicht?

Maar waarom wordt een vertrouwenspersoon verplicht?

De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden waarin de mate van fysieke en mentale veiligheid dusdanig georganiseerd is dat werknemers zich veilig voelen hun werk te kunnen doen. Mentale veiligheid is minstens zo belangrijk als de fysieke veiligheid omdat deze zorgt voor een omgeving waarin mensen elkaar vertrouwen. Werkgevers hebben de plicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenst gedrag en hiermee de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en te beperken.

Kan ik dan niet gewoon een interne vertrouwenspersoon aanstellen?
Zeker, ook als midden- of kleinbedrijf kun je een medewerker aanwijzen als interne vertrouwenspersoon. Die volgt een opleiding of twee en dan is het geregeld. Toch? Dat ligt toch wat ingewikkelder. In kleinere bedrijven kom je elkaar nu eenmaal meer tegen. En laat de interne vertrouwenspersoon dan net Peter van Finance zijn waar je vorige week nog een conflict mee had. Of de directeur die ‘het erbij doet’. Voor een groot bedrijf is dat makkelijker. Die heeft meestal personeel en variatie genoeg om iemand tot interne vertrouwenspersoon te maken. Kortom: hoe kleiner het bedrijf, hoe moeilijker het wordt met de onafhankelijkheid.

Welke opties heb ik als mkb-bedrijf als een vertrouwenspersoon verplicht wordt?

  • Je stelt een interne vertrouwenspersoon aan
    Op het eerste oog is dit de meest eenvoudige oplossing. Maar realiseer je dat, zeker in een klein bedrijf, dit problemen kan geven op de werkvloer. Door die onafhankelijkheid die we al eerder noemden. Ook moet jouw werknemer verplicht een aantal cursussen en certificaten behalen. En dat is een investering. Neem daarbij ook mee in je overweging dat deze werknemer op een dag ook een nieuwe baan kan vinden… Dan begin je weer van voor af aan.
  • Je huurt een externe vertrouwenspersoon in
    Een andere oplossing is een externe vertrouwenspersoon inhuren. Een misverstand is dat dit te kostbaar is als je een klein- of middelgroot bedrijf runt. De praktijk leert juist dat het je een hoop bespaart. Een externe vertrouwenspersoon scheelt je namelijk opleidingskosten én kostbare tijd. Ook voorkom je problemen rond onafhankelijkheid. En met een professional weet je dat je altijd de meest up-to-date kennis in huis haalt.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is nog niet verplicht. Misschien komt hier binnenkort verandering in want het wetsvoorstel om de vertrouwenspersoon verplicht te stellen is opnieuw ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer weten over onze mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Vertrouwenspersoon straks verplicht?

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent