Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van de werknemer over zijn/haar re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als je afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie voeg je de mening van de werknemer toe.

Rol van de werknemer versterken
Het toevoegen van de mening van de werknemer geeft meer inzicht in hoe de werknemer tegen de re-integratie aankijkt. Daarnaast is het een versterking van zijn/haar rol in de eerste 2 ziektejaren. Ook is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer bij het re-integratieproces. De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Visie werknemer op re-integratie voortaan vastleggen

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 juli 2023 ben je verplicht de mening van de werknemer over de re-integratieafspraken vast te leggen in het Plan van aanpak en in de (Eerstejaars)evaluatie. Als je al een Plan van aanpak of (Eerstejaars)evaluatie hebt gemaakt, hoef je de mening niet toe te voegen. Dat is alleen nodig als je na 1 juli een wijziging in de afspraken maakt.

Meerdere periodes van ziekte
Zijn er meerdere periodes waarin de werknemer ziek was, maar waren er onderbrekingen van minder dan 4 weken? Dan tellen wij de periodes bij elkaar op. We spreken dan van doorlopend verzuim. Het kan zijn dat de eerste ziektedag daardoor voor 1 juli 2023 komt te liggen. Als je het Plan van aanpak of de (Eerstejaars)evaluatie na 1 juli opstelt, dan neem je de mening van de werknemer daarin mee.

 

Voorbeeld visie werknemer:
Wat wil de werknemer bereiken? Hoe gaat werknemer dit doen? Welke afspraken zijn er waaraan werknemer gaat werken?

Voorbeeld: Ik wil zo spoedig mogelijk volledig terugkeren in mijn eigen werk. Door middel van een opbouwschema probeer ik steeds meer uren te werken. Mijn verwachting is dat ik binnen 3 maanden weer het werk volledig kan hervatten. Met mijn werkgever blijf ik tweewekelijks in gesprek om de voortgang te bespreken. Ik begin met werkhervatting in mijn eigen functie voor 4 uur per dag in een rustige omgeving zonder al teveel afleiding en met begeleiding. Vanuit daar kijk ik wekelijks hoe het gaat en of verdere belasting mogelijk is. Ik blijf hierover in gesprek met mijn leidinggevende en arbodienst. Indien ik aanpassingen nodig heb vanuit de werkgever om mijn werk goed te kunnen doen dan geef ik dit aan.
 

 

Voorbeeld visie werkgever:
Welke afspraken zijn er waaraan werkgever zich gaat houden? Wat ga ik als werkgever doen om de re-integratie van de werknemer zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe ondersteun ik de werknemer ten behoeve van het herstel? Welke passende werkzaamheden kan de werknemer (tijdelijk) doen? Beschrijf dit zo gedetailleerd mogelijk.

Voorbeeld: Tweewekelijks evalueer ik met de werknemer de voortgang. Deze voortgang leg ik vast in het verzuimdossier. In overleg met de werknemer zorg ik voor een opbouwschema waarmee de werknemer zo goed en snel mogelijk volledig re-integreert in de eigen functie. Binnen de mogelijkheden faciliteer ik de werknemer zo optimaal mogelijk om tot een voorspoedige re-integratie te komen. Werknemer start met werkhervatting voor 20 uur per week, van ma t/m vr 4 uur per dag. Werktijden zijn van 08.30 - 12.30 uur. Werkzaamheden vinden plaats in een rustige omgeving zonder prikkels en productiepieken. Tijdens de werktijden is persoonlijke begeleiding aanwezig voor ondersteuning en het stellen van vragen.

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent