Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus hebben werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit volgt uit een wetswijziging die per 2 augustus 2022 in werking is getreden

Tot voor kort was deze gehele periode van ouderschapsverlof onbetaald. Met het hernieuwde ouderschapsverlof zullen de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof betaald zijn. Tijdens deze negen weken krijgen de ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot het maximumdagloon). Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Wet betaald ouderschapsverlof

De werkgever kan voor de werknemer een uitkering aanvragen bij het UWV, maar wel pas nadat verlof is opgenomen. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon tot 70% van het maximum dagloon en wordt direct betaald aan de werknemer.

Ouders die voor 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen, kunnen ook aanvraag doen op het betaald ouderschapsverlof. Mits het kind, op het moment dat de wet in werking treedt, jonger is dan één jaar. Als deze werknemer al eerder heeft genoten van het onbetaalde ouderschapsverlof, kan er geen aanspraak meer gedaan worden op betaald ouderschapsverlof.

De werknemer moet het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever aanvragen. In de aanvraag moet de werknemer aangeven op welke manier hij de verlofuren wil opnemen/spreiden.

De werkgever mag een verzoek tot ouderschapsverlof in beginsel niet weigeren. Alleen als de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie ernstig in de problemen dreigt te komen, mag de werkgever in overleg met de werknemer een andere spreiding van de verlofuren afspreken. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de werknemer met verlof gaat gebeuren.

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent