Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwestie komen in bijna elk bedrijf of organisatie voor. Het gaat dan om pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie of discriminatie of integriteitskwesties. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Het is belangrijk hiervoor preventief maatregelen te treffen. Omdat er (nog) geen sprake is van verzuim en de vertrouwenspersoon geen arts is, is een vertrouwenspersoon laagdrempelig, onafhankelijk en toegankelijk. Gesprekken zijn vertrouwelijk en ingeval van conflicten zullen de gesprekken zich richten op het de-escaleren van het conflict. Hierdoor kan erger worden voorkomen en worden ziekte en uitval mogelijk voorkomen of beperkt.
 

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Vertrouwenspersoon Bram Vitaal arbodienst

Heb jij voor jouw organisatie nog geen vertrouwenspersoon geregeld dan kan Bram jou helpen!

Van de werknemers had 26% in het voorgaande jaar een conflict met een collega (TNO en CBS 2020). Die problemen leveren vaak stress, burn-out en psychosomatische klachten op. De gemiddelde kosten van een arbeidsconflict lopen al snel op tot duizenden euro’s. Escalatie is te voorkomen als problemen eerder worden gesignaleerd en sneller hulp wordt ingeschakeld.

Bram Vitaal werkt samen met een vaste professionele vertrouwenspersoon. Heb jij voor jouw organisatie nog geen vertrouwenspersoon geregeld dan kan Bram jou helpen!

De vertrouwenspersoon waar Bram mee samenwerkt is Petra van de Bree. Petra staat naast de ondernemer en heeft persoonlijke aandacht voor de medewerker. Verder is Petra laagdrempelig en toegankelijk, wat zorgt voor het voorkomen of beperken van verzuim!

In de dienstverlening van Petra staat een gezond werkklimaat centraal. Vertrouwenswerk is geen doel op zich, maar een instrument om een organisatie te ondersteunen en succesvol te laten zijn. Immers als werknemers zich prettig voelen, presteren zij beter en heeft de organisatie het beste in handen om succesvol te zijn. Petra denkt actief mee en benadert problemen resultaat gericht.

Met Petra spreek jij als ondernemer zelf af wat je nodig hebt. Alles is maatwerk om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van jou en jouw onderneming! 

 

Bel Bram!

Vertrouwenspersoon Bram Vitaal arbodienst

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent