Wat doet Bram?

Zodra jij een medewerker meldt in het verzuimsysteem, neemt de casemanager eerst contact op met de werkgever. Dit informatieve gesprek gaat vooral over de oorzaak van het verzuim. Is de werkgever op de hoogte of zijn er andere belangrijke omstandigheden. Is de reden bekend en zijn er al werkhervattingsafspraken gemaakt, dan kan afgesproken worden dat er geen contact wordt opgenomen met werknemer. Dat scheelt ook weer in de kosten! 

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Bram Vitaal - wat doet Bram

Zijn er nog geen werkhervattingsafspraken gemaakt, dan neemt de casemanager contact op met de werknemer. Er wordt tijdens het eerste gesprek onder andere uitgevraagd wat de reden van het verzuim is en wat de ervaren knelpunten zijn ten opzichte van de werkhervatting. Zo mogelijk maakt de casemanager een afspraak voor werkhervatting. Ook wordt er van het gesprek een verslag gemaakt en ontvangt zowel werkgever (via het verzuimportaal) als werknemer (per mail), dit verslag.

Medische informatie is uiteraard vertrouwelijk en wordt alleen gedeeld met de bedrijfsarts.

Zijn er geen werkhervattingsafspraken gemaakt, dan plant de casemanager een vervolggesprek (fysiek of telefonisch) met medewerker en afhankelijk van de verwachte herstelduur, zal de bedrijfsarts worden ingezet om aan de wettelijke eisen te voldoen en ter voorkoming van sancties op lange termijn.

De casemanager gaat, afhankelijk van de reden van het verzuim, tijdens gesprekken met medewerkers coachend en spiegelend te werk. Het doel hiervan is de medewerker te activeren en het werk weer te gaan hervatten. Lukt dat niet, dan bespreken we wat er dan nodig is. Dat kan een aanpassing van de werkplek inhouden tot aan een gesprek met werkgever over de ervaren werkdruk.

Bram Vitaal - wat doet Bram

Bram Vitaal - wat doet Bram

De casemanager gaat vragen als: “wat houd je bij deze werkgever” niet uit de weg. Werkgevers zijn gebaat bij gemotiveerde medewerkers en medewerkers bij een inspirerende werkomgeving.

Zodra verzuim langdurig dreigt te worden, zal de casemanager met de bedrijfsarts het dossier bespreken en volgt er een vervolgadvies.

Tijdens het gehele proces is vertrouwelijkheid zeer belangrijk. Alleen in die omstandigheden kan een werknemer eerlijke en open gesprekken voeren. De casemanager is integer en deelt geen informatie met werkgever, zonder daar uitdrukkelijk toestemming voor te hebben van werknemer.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent