Beroep specifieke medische keuringen

Werknemers die fysiek en mentaal fit zijn, zijn productiever en verzuimen minder. Zij dragen bij aan het succes en de groei van uw bedrijf. Het is dus belangrijk om jouw werknemers te stimuleren gezond en fit te blijven of worden. Ook de overheid hecht hier waarde aan en heeft daarom in de Arbowet een aantal verplichtingen opgesteld, zoals het Preventief medisch onderzoek (PMO) en de medische keuring. Wat is het verschil tussen die twee?

Regel het direct

Bram

Bel  085 - 48 29 660

Stuur een e-mail

Reactie binnen 1 werkdag

Preventief medisch onderzoek

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers periodiek een preventief gezondheidsonderzoek aan te bieden. Veel werkgevers kennen het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Doel hiervan is de risico’s van het werk voor de gezondheid van de werknemers op te sporen en te beperken. Een PMO gaat een stap verder en neemt naast specifieke beroepsrisico’s ook leefstijlrisico’s en de mentale gezondheid van werknemers onder de loep. 

Je bent als werkgever verplicht een PMO aan te bieden, maar voor jouw werknemers is deelname aan het onderzoek vrijwillig. Deelname op zich biedt geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. Het is dan ook niet alleen het PMO zelf dat het verschil maakt in de verzuimverlaging, maar vooral het vervolg dat jij hieraan geeft als organisatie.

 

 

Medische keuring

Is het PMO, de uitgebreide gezondheidscheck voor werknemers, dan hetzelfde als een keuring? Een keuring kan immers ook verplicht zijn. Nee, een medische keuring is noodzakelijk om werkzaamheden in bepaalde branches te mogen uitvoeren. Zo’n keuring is dus maar verplicht voor bepaalde beroepen, terwijl een PMO voor elk beroep verplicht is.

Een keuring is geen vragenlijst met - waar nodig - fysieke onderzoeken, maar een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door de keuringsassistente en keuringsarts. Met de keuring bepaalt de arts of jouw werknemer gezond genoeg is voor zijn beroep. Jouw werknemer moet verplicht meewerken aan de keuring, terwijl hij bij het PMO de keuze heeft. Een keuring kijkt naar de beroepsrisico’s en een PMO kijkt breder.

Kan een PMO dan een keuring vervangen? Nee. In de beroepen waar een keuring verplicht is, moet een gecertificeerde (NOGEPA voor werkzaamheden offshore) keuringsarts de keuring uitvoeren. 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op

  • Persoonlijk
  • Navigator in arboland
  • Grensverleggend attent